Kitap Ara

  Ahmet Çaycı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Kutsal ve Sanat
   Kutsal ile Sanat arasındaki ilişkiyi her iki kelimenin müteradifleri olan din ve güzel/estetik terimleriyle de irtibatlandırmak mümkün görünmektedir. Durum böyle olunca kutsal ve güzel üzerinden hareket edince kutsalın önceliği ile ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi