Kitap Ara

  Yasin Kuruçay

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Gençlik, Anlamsızlık Yaşantıları ve Din
   21. yüzyıl gençliği; eğitim, sanat, kültür ve sosyal medya aracılığı ile yoğun bir sekülerleşme ve neo-liberalizasyon politikalarına maruz kalmaktadır. Hâkim psikolojik ve pedagojik yaklaşımlar günümüz gençliğinin yaşadığı ahlaki, felsefi, psikolojik ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi